Tuesday, September 11, 2012

10 razloga da upišem mog mališana u "Melodium" - beleške jedne mame -1. Beneficije koje će moje dete dobiti pohađajući “Melodium” u ranom detinjstvu će trajati celog života. 

2. Pored muzikalnosti, kod mog deteta će se formirati kognitivna, verbalna, socijalna i emotivna osnova koja će podupreti razvoj. Muzičke aktivnosti i učenje su tesno povezani procesi pa će moje dete učiti dok peva, pleše, igra se i zabavlja.

3. U “Melodium”-u su muzičke aktivnosti zasnovane na igri, što će mom detetu omogućiti da koristi imaginaciju i neguje kretivnost. 

4. Ukoliko budem pratila dešavanja često ću komunicirati sa drugim roditeljima i profesorima, te učiti o razvojnim sposobnostima mog deteta. 

5. Moje dete će istražiti raznovrsne muzičke instrumente i doživeti različite muzičke žanrove i time steći  jedinstveno muzičko iskustvo. 

6. “Melodium” kurikulum je građen na naučnim istraživanjima te se ističe kvalitet u odabiru aktivnosti, pesama, instrumenata, audio i video snimaka. Time će se postaviti i osnova za formalno muzičko školovanje mog deteta.

7. “Melodium” edukatori su ne samo diplomirani profesori muzike po zvanju već su i posebno obučeni za muzičko-pedagoški rad sa najmlađim uzrastom.  Biće brižni u pristupu prema mom detetu i truditi se da zadovolje potrebe cele porodice.  

8. Muzički materijal koji ću dobiti na upisu (audio CD, radna sveska) će pružiti mogućnost da se muzičke aktivnosti nastave i kod kuće, te je prilika za zbližavanje i specijalne trenutke koje ću provesti sa svojim detetom. 

9. Moje dete i ja ćemo steći nove prijatelje a ljubazno i profesionalno osoblje će se potruditi da se osećamo kao deo velike muzičke porodice.

10. Imam poverenja u “Melodium” jer je radi već 10 godina zahvaljujući finansiranju od strane roditelja, što govori o dugotrajnom zadovoljstvu korisnika, odnosno kvalitetu usluge.