Friday, January 25, 2013

Nastavnik gitare u maloj školi sa velikim srcem


Prošlo je već četiri meseca od kako sam postao član Melodiuma, male škole sa velikim srcem. Proveo sam godinu dana u inostranstvu i imao neverovatnu sreću da odmah po povratku dobijem mesto nastavnika gitare, i mogućnost da sa učenicima raznih uzrasta podelim radost bavljenja muzikom. Prvi osećaj koji sam imao kada sam ušao u školu је ono što je i danas moja stvarnost, pozitivno okruženje puno želje da unese muziku u svačije živote.


Moje dosadašnje iskustvo kao nastavnika gitare bilo je drugačije i pod veoma različitim okolnostima. U inostranstvu su učenici dobri, ali ipak ne toliko talentovani kao oni sa kojima sada radim. Tek po povratku, radeći sa ovdašnjom decom, shvatio sam i koliko je fascinantno muzičko nasleđe na ovim prostorima. Uprkos tome što je Srbija siromašna zemlja, ima ogroman umetnički potencijal i osetljivost na umetnost uopšte. 
Muzika je univerzalni jezik koji deca znaju da cene, te sa svojim učenicima svakodnevno radim na njegovom savladavanju. Na časovima pokušavamo da obuhvatimo sve muzičke žanrove, proširimo muzički univerzum i kroz dobro poznate kompozicije savladamo kompleksne tehničke probleme instrumenta. Instrumentalna nastava je individualna, a samim tim i prisnija od grupne, pa omogućava bližu i kvalitetniju komunikaciju između nastavnika i učenika. 

Takođe,veoma je važna uloga roditelja, jer oni su naša podrška kod kuće. Dete koje proučava muziku ima obavezu više, te pored redovnih školskih aktivnosti  treba da posveti vreme svom instrumentu. Veoma je uzbudljivo videti da moji učenici vole gitaru i da, pored brojnih obaveza, ipak nađu vremena da vežbaju.  

Starosna granica u učenju muzike gotovo da ne postoji, jer, iako je većina učenika školskog uzrasta, i odrasli koji imaju strast za učenjem muzike mogu da krenu na časove. Nikad nije kasno započeti nešto što zaista želite da uradite. Podučavao sam nekoliko odraslih učenika i oni su bili u stanju da u velikoj meri napreduju za kratko vreme.

Za sve ovo vreme koje sam proveo kao nastavnik, otkrio sam koliko volim svoj posao. Za mene je privlilegija sto imam priliku da delim znanje sa učenicima. Moji đaci su više od običnih učenika za mene, oni su postali deo mog života. Svaki od njih je poseban na svoj način, što mi daje mogućnost da svakom od njih pristupim drugačije, isprobam različite nastavne metode i kontinuirano poboljšavam kvalitet nastave. 

Zato bih želeo da se zahvalim svim svojim učenicima jer uz njih svakog dana naučim nešto novo.

Tuesday, January 15, 2013

Muzička igra na engleskom jezikuSve je više istraživanja koja govore u korist učenja engleskog jezika kroz muziku, posebno kada su u pitanju deca. 

To je razumljivo, jer je muzičko vokalno izražavanje prirodnije i jednostavnije nego lingvistička vokalizacija, koja mora biti izražajnije artikulisana. Bebin način komunikacije više podseća na pevanje nego na govor, a odrasli se tome prilagođavaju tako što govore melodično, podižući i spuštajući tonove više nego u razgovoru sa odraslim osobama. Istorijski gledano, ljudska komunikacija je postojala putem muzičkih struktura pre nego govornih. Pruženi su antropološki pokazatelji (Livingston, 1973) da su homo sapiensi komunicirali nelingvističkom vokalizacijom bliskom pevanju mnogo ranije nego što su razvili verbalnu komunikaciju. 

Stoga se govor i jezik najlakše uče putem muzičkih formi. Deca uče kroz igru, a neke od najranijih igara u najmlađem uzrastu deteta su u muzičkoj formi. Pesmice, razbrajalice, tapšalice, cupaljke i igre prstićima su uvrežen način interakcije odraslih i dece u svakom narodu, bez obzira na jezik kojim se komunicira. Kada se uvodi nova pesma, prva veština koju dete uči je slušanje, neophodno za razvoj govora. Kroz poetiku pesme, metroritimčka struktura jezika je zaokružena melodijskom, dok je u radu sa grupom dece podstaknuta socijalnom i emotivnom komponentom. Na taj način se jezičke strukture nesvesno memorišu i putem muzike ostaju trajnije zabeležene.

Na času grupe "Bunnies", program "Musical English 1"
To su neki od naučnih razloga koji su me podstakli da oformim muzički program na engleskom jeziku, „Musical English“. Iako taj program za grupu dece od 3 do 7 godina postoji u našoj školi  već dve godine, tek sada dobija strukturu kakvoj sam težila, kao i šire mogućnosti, uvođenjem novih sadržaja za mlađu decu, od jedne do tri godine.

 Kao i za svaki predškolski program „Melodium“ –a, ja sam kreator plana i programa, odnosno kurikuluma za „Musical English“. To podrazumeva pripremu i organizaciju sadržaja, posebno za svaku uzrasnu grupu: pesama, muzičkih igara i aktivnosti, kao i metodičkih uputstava za njihovu realizaciju. S obzirom da nisam lično vodila program od početka, u startu je oslonac bio u Oxfordovom programu „Cookie and Friends“, koji sam prilagodila „Melodium“ filozofiji i metodama rada i u njega inkorporirala druge pesme i aktivnosti. Dakle, to nije bio u potpunosti originalan program, kao što su to ostali (Melodium 1,2,3,4), koji sam samostalno izgradila.
Na času grupe "Pumpkins", program "Musical English 3"
 Za razliku od prošlogodišnjeg pristupa, ove godine sama vodim program. To mi daje mogućnost da upotrebim dugo godina sticana znanja i veštine iz engleskog jezika, muzike i pedagogije, kao i da iskoristim bogato iskustvo stečeno podučavanjem dece muzici na engleskom jeziku u internacionalnoj školi. Mogu da ostvarim početnu zamisao, a to je da na časovima integrišem muziku i engleski jezik, kroz didaktičke metode koje se koriste na časovima jezika koji deci nije maternji (English as a Second Language). Na taj način su ciljevi programa - učenje engleskog jezika kroz muziku i učenje muzike kroz engleski jezik – u potpunosti zastupljeni u praksi. Jedan od načina realizacije su kreativne i nekonvekcionalne aktivnosti koje su modelovane tako da učenje bude postepeno, sistematizovano, struktuirano, a opet zanimljivo, pristupačno i neopterećujuće. 

Muzička igra je u programu „Musical English“ osnova za učenje, baš kao što je to slučaj u osnovi pedagoškog pristupa zastupljenog u drugim „Melodium“ programima.