Wednesday, January 26, 2011

Vežbanje instrumenta, za roditelje (2. deo)

6. ENTUZIJAZAM
Dok je pohvala nastavnika korisna da osnaži ono što učenik već radi dobro, entuzijazam roditelja pomaže deci da budu oduševljena onim što još nisu započela. Npr. slušajući neku kompoziciju za klavir sa CD-a možete reći da jedva čekate da je čujete u izvođenju deteta. Entuzijazam ne morate uvek iskazivati direktno detetu, već posredno – oduševljeno pričajući svom supružniku, rođaku ili učiteljici o napredovanju deteta – trudeći se da ta pohvala dopre do detetovih ušiju. Govoreći pozitivno o detetu, njemu samom stvarate dobru sliku o sebi koju će se truditi da zadrži. Entuzijazam je „zarazan“ i prenosi se na dete, kao i na okolinu.
Vaš entuzijazam utiče na detetovu motivaciju za napredovanjem.
7. PROVERA
Kada ima konkretne zadatke koje treba da uradi, dete još na početku nedelje treba da napravi plan ostvarivanja. Redovna provera je neophodna da bi dete znalo kojim tempom napreduje. Roditelj je u tom slučaju – ne inspektor – već posmatrač i savetnik. Ukoliko se proverom utvrdi da dete zaostaje u svom planu, nepotrebno je pridikovati, već, umesto toga, treba sve snage usmeriti ka što boljoj daljoj organizaciji. Restruktuiranje zadataka i obaveza zahtevaće Vaše učešće, jer dete u tome još nije vešto.
Provera izvršenih zadataka je temelj za stvaranje novih, da bi napredak bio kontinuiran.
8. PRISUSTVUJTE ČASOVIMA
Vaše povremeno prisustvovanje časovima daje detetu osećaj sigurnosti i posvećivanja pažnje od strane roditelja. Na našim časovima ste uvek dobrodošli! Budući da svako dete ima različit stav i ponašanje kada je roditelj prisutan na času (neka deca su slobodnija, a druga zatvorenija), razgovarajte sa detetom o tome i odredite koliko često – i da li treba da prisustvujete časovima. Na času ćete dobiti nova muzička saznanja koja će Vas uputiti u problematiku izvođenja. Imajte na umu da je Vaša uloga u tom slučaju da budete publika, koja će sa oduševljenjem pričati o doživljaju, a ne kritičar. I samo prisustvo roditelja u čekaonici može biti korisno, te dobra prilika da porazgovarate sa nastavnikom.
Prisustvovanje času može biti korisna i zabavna aktivnost u kojoj ćete steći nova iskustva i produbiti odnos sa detetom.
9. KADA NE POMAGATI
Neka deca najbolje rade kada im je data sloboda mišljenja i akcije. Ona obično odbijaju nastojanja roditelja za bilo kakvu pomoć pri rešavanja problema. Druga prolaze kroz privremene teškoće u komunikaciji sa roditeljima i uradiće suprotno od onoga što roditelji zahtevaju. Nezavisno od odnosa koji roditelj ima sa svojim detetom, kako učenik postaje sve samostalniji u procesu vežbanja, uloga roditelja treba postepeno da se pomera od stalne pomoći do biti na raspolaganju ukoliko ga dete zatreba. Ipak, pokažite da ste tu i da brinete.
U zavisnosti od nivoa komukacije sa detetom, učestvujte kao konsultant ili samo kao podrška, pokazujući detetu da brinete.
10. POVERENJE
Iako nekad neće izgledati da je čas prošao najbolje, shvatite ga kao prepreku koja mora da postoji da bi se prevazišla. Ukoliko stalno hvalimo dete – naše pohvale će izgubiti vrednost. Ukoliko stalno kritikujemo – dete će prihvatiti stanje kao nepopravljivo i prestaće da se trudi. Pedagoška stručnost nastavnika se ogleda u pronalaženju balansa, individualnog prema svakom detetu, koje će ga usmeravati ka napretku. Na individualnim časovima se izgrađuje posebna veza između nastavnika i učenika, bazirana na poverenju. Naši nastavnici polaze od verovanja u detetove snage, analizom sposobnosti i mogućnosti, koja mora biti usklađena sa roditeljskom podrškom. Zbog toga se trudimo da prevazilaženje prepreka postane detetov način života. Umesto da dete konstatuje: „Ne mogu“, usmeravamo ga da iskaz preoblikuje u: „Sada ne mogu, ali ću uskoro moći!“.
Poverenjem će se prevazići mnoge prepreke u instrumentalnom usavršavanju.

No comments:

Post a Comment