Sunday, January 30, 2011

Aktivnosti za doživljavanje odnosa između tonskih trajanja

Pored stalnih aktivnosti pevanja pesama iz raznih kultura i sviranja različitih instrumenata, u programima "Melodium 2" i“Melodium 3”, januar je bio posvećen istraživanju ritma, a naročito odnosa između tonskih trajanja.
Integrišući audio, vizuelni i taktilni osećaj upotrebom materijala iz svakodnevnog okruženja, deca su iskusila, a potom razlikovala kratko i dugačko trajanje tona. Eksperimentišući sa proizvođenjem tonova na pojedinim instrumentima, uočila su i primenila različite načine (jednostavne tehnike) sviranja za dobijanje kraćeg i dužeg tona.

Predstavljajući različite dužine tona kraćim i dužim linijama na tabli, mlađa deca su grupno izgovarala jednostavne ritmičke figure. Starija su kombinovala linije za stvaranje ritmičkog obrasca kojeg su prvo izgovarala, zatim izražavala tapšanjem a potom odsvirala štapićima.
Jedan čas je bio završen tako što je svako dete kreiralo sopstvenu kompoziciju izgovarajući je i zapisujući na papiru. Potom je zadatak za stariju decu bio da roditeljima pročitaju svoj zapis. Iako to nismo mogli da otpratimo, mislimo da su i roditelji podelili oduševljenje dece.
Na drugom času, nastavljeno je opažanje dužine trajanja tonova slušanjem muzičkih primera. Korišćene su zaokružene muzičke celine za uočavanje grupe brzo i kratko odsviranih tonova (pizzicato, staccato) nasuprot dugo držanim i povezanim (legato). Kako je naglasak bio na sveukupnom doživljaju, deca su kretanje ritmičko-melodijskih celina izrazila upotrebom pripremljenih trakica. Slušajući muziku i regujući na nju, deca su pokretala trake artikulišući grupe kratkih i odsečnih tonova nasuprot dugo držanim i povezanim.
Čas se završio pravljenjem trakica za kućnu upotrebu (lepljenjem na štapić), uz slušanje već doživljene muzike. Pratili smo reakcije dece koja su, napravivši svoju traku, počela spontano da je koriste izražavajući ritam i način izvođenja muzike kroz pokret.
Nema lepšeg osećaja za nastavnika od časa koji je ispunio očekivanja.

No comments:

Post a Comment