Sunday, March 20, 2011

Sintisajzer

Sredinom svake školske godine, najstarija grupa predškolaca u okviru programa "Melodium 3" pravi početne korake u sviranju složenijih instrumenata. Prvo upoznajemo instrumente sa dirkama među kojima se nalaze klavir (odnosno pianino) i električni instrumenti - sintisajzer i klavinova, kojima je zajedničko to što imaju klavijaturu. Način sviranja akustičnih i električnih klavira je isti, osim nijansi koje dolaze do izražaja kod profesionalnog bavljenja muzikom. Sintisajzer podrazumeva i aranžiranje, odnosno korišćenje tastature i internog kompjutera koji omogućuje sazvučje čitavog orkestra.

Kada radimo u grupi, započinjemo upoznavanje klavijature na sintisajzeru koji je primamljiv za decu jer se rukovanje dugmićima čini lako, a svakako je zabavno. To je sjajno jer podstiče muzički afinitet dece. Ipak, naš zadatak je da se ne zaustavimo samo na improvizaciji nasumičnim pritiskanjem tastera, već da ih
naučimo kako da smisleno barataju tom tehnologijom. Za početak, deca su naučila da koriste taster za uključivanje/isključivanje, utišavanje/pojačavanje tona, a zatim na koji način da menjaju njegovu boju (registar instrumenata). Uskoro će naučiti kako da menjaju tempo u kojem svira ritam sekcija na sintisajzeru-aranžeru. Kako su deca ranije naučila da slušno raspoznaju tonove u visokom i dubokom registru, sada su ih pronašla na klavijaturi. Naučila su da raspoznaju malu i veliku grupu crnih dirki, što im daje orijentaciju za bele, odnosno notu DO. Nakon toga su već spremna za učenje jednostavnih pesmica.

Tokom grupnih časova u programu "Melodium 3", izdvajamo decu koja su stasala za školu za 10-minutni individualni rad sa nastavnicom. Cilj takvog druženja je da se deca upoznaju sa klavijaturom i
steknu sliku o tome šta znači svirati instrument. Tokom tih susreta, naša nastavnica prati i podstiče njihov afinitet, koncentraciju, muzičku memoriju i lakim vežbama usmerava ka pravilnom držanju tela, ruke i šake. Tako uočava ko će naredne godine biti spreman za individualne časove sviranja instrumenta a kome se preporučuje pevanje ili druge muzičke aktivnosti.

Naši đaci jedva čekaju petak, jer petkom sviramo sintisajzer.

No comments:

Post a Comment