Friday, September 3, 2010

Izveštaj o upisu 2010/11 godine

Kao što smo i očekivali, većina naših "starih" đaka je nastavila školovanje, a najverniji i najvredniji polaznici originalnih "Melodium" programa (Melodium 1, 2, 3, 4, Nivo 1, Nivo 2) su dobili ZLATNE KARTICE.

Interesovanje za najmlađu grupu, Melodium 1, je veliko, tako da su te grupe uglavnom popunjene - ostalo je još jedno-dva mesta za termine tokom radnih dana. Pravimo listu za subotnju grupu od 10h, koja će krenuti sa radom čim se bude prijavio dovoljan broj polaznika. Zainteresovani koji se naknadno jave će biti na listi čekanja, te ćemo voditi računa o tome da ih obavestimo čim se ukaže slobodno mesto.

Kasniji termini za grupe Melodium 2 su uglavnom popunjeni, a ostalo je mesta u terminima od 16:30.

U dva večernja termina za grupe Melodium 3 su se već prvih dana upisali naši stari članovi, deca koja su napunila 5 godina, a primili smo i nekolicinu novih drugara. Interesovanje za taj uzrast je veće nego što smo očekivali, tako da smo otvorili upis za još jednu grupu, ponedeljkom i petkom od 16:30 i nazvali je "Melodium 2/3. Tu ćemo primiti i one koji su na granici da dostignu petu godinu (4,5). To su naši najstariji predškolci, koji već vežbaju muzičko izvođaštvo na sceni i na manifestacijama za decu nastupaju kao "Melodium klinci". Sredinom godine sa tim grupama počinjemo upoznavanje sa klavijaturom, a kad deca dostignu sedmu godinu (ili krenu u školu) napreduju u programu Melodium 4.

Prošle godine smo imali veoma talentovane đake u grupama Melodium 3, koji su sazreli za učenje sviranja instrumenta - klavira, sintisajzera i gitare. Tako je naša grupa Melodium 4 popunjena već na samom početku upisa. Pored toga što u tom programu deca prave početne korake kao instrumentalci (na individualnim časovima), nastavljaju uvežbavanje lepog i pravilnog pevanja na grupnim časovima, nastupaju kao "Melodium klinci" i kroz igru i zabavu se upoznaju sa muzičkom notacijom. Tu trenutno nemamo mesta, i mislimo da će tako ostati do kraja godine, jer deca vrlo rado pohađaju nastavu kod naših sjajnih nastavnika. Vladan, instruktor gitare, i Andrea, nastavnica klavira, inspirišu učenike prijateljskim stavom i savremenim pristupom.

Nivo 1 čine deca od 8-10 godina, uglavnom izrasla iz grupa Melodium 4, ili drugi instrumentalni početnici. U toj grupi imamo još samo dva mesta. Pored individualne nastave instrumenta, deca na grupnim časovima uče osnove muzičke pismenosti. Iako to jesu osnove predmeta poznatog kao "Solfeđo" i "Muzička teorija" u tradicionalnim školama, (koji, moramo primetiti, nisu među omiljenima), naša nastavnica Jovana, uz pažljivo pripreman program rada, čini nastavu kreativnom i aktivnom, te te se usvajanje znanja primenjuje na muzičke veštine: sviranje, pevanje, komponovanje. Da deca rado uče sa Jovanom, dovoljno govori predložak koji su joj sama deca nadenula: "vesela" Jovana.
U Nivo 2 se upisuju deca koja su uspešno završila naš program Nivo-a 1, ili instrumentalci od 9-12 godina sa osnovnim muzičkim predznanjem. Princip je isti kao u Nivo-u 1, sa novim muzičkim saznanjima i veštinama. Kako taj program po prvi put kreće ove godine, imamo otvorenih 5 mesta.

Svi ostali učenici su kod nas klasifikovani kao "instrumentalci", odnosno pohađaju program klavira, sintisajzera ili gitare, jednom ili dva puta nedeljno (uz osnove solfeđa i muzičke teorije svake druge nedelje). Primamo decu starijeg školskog uzrasta, srednjoškolce, pa i odrasle. Za sada, za gitaru više nemamo mesta, a za klavir i sintisajzer imamo još nekoliko.

"Melodium SHOW HOR" je već krenuo sa probama - upisali su se skoro svi stari članovi, osim najstarijih devojaka koje smo uputili na solističko vokalno izvođaštvo. Upis je i dalje otvoren za decu školskog uzrasta, do 14 godina, a imamo slobodnih 5 mesta. Za razliku od drugih programa, gde je presudan afinitet učenika a ne stepen muzikalnosti, za pristup horskoj grupi je potreban određen vokalni nivo koji se utvrđuje na audiciji. Probe i nastupi su zahtevni, ponekad naporni, ali uvek zabavni (bar tako misli Sandra, koja se trudi da bude stroga, ali joj ne uspeva).

"Musical English" je program sa kojim prvi put krećemo, od ove godine. Iako je eksperimentalan po sadržaju (upoznavanje engleskog jezika kroz muziku i obrnuto - muzike kroz engleski jezik), zadržali smo formu programa Melodium 2 i 3. Kako u našim "muzičkim" programima pevamo pesme na jezicima iz celog sveta, tako ćemo u ovom "engleskom" programu pevati "samo" pesme na engleskom jeziku, kroz koje ćemo obrađivati osnovne pojmove u datom kontekstu. Interesantno zamišljen, taj program tek treba da se dokaže, sa našom Duškom kao predvodnicom koju deca neizmerno vole. Stoga nije ni čudno što su se grupe popunile već prva dva dana upisa.

Dakle, upis je bio veoma aktivan. Trudili smo se da odgovorimo na želje naših starih i novih polaznika. A, sad, svi na radne zadatke - treba da opravdamo poverenje naših učenika i roditelja. Želimo svima uspešnu muzičku 2010/11 godinu!

No comments:

Post a Comment