Saturday, December 11, 2010

"Mesečina" - aktivnost slušanja i doživljavanja muzike

Kod ljudi koji su manje upoznati sa metodikom muzičkog vaspitanja i obrazovanja, muzičke aktivnosti za predškolski uzrast dece se često izjednačavaju sa pevanjem. To nije nimalo čudno, jer je pevanje važna aktivnost, neodvojiv deo muzičkog vaspitanja i osnova za razvoj muzičke kulture kod dece. Pevanje se u najmlađem dobu deteta ističe kao način izražavanja koji se razvija pod uticajem porodice i neposredne okoline, a zatim nadograđuje u vrtiću i školi. To je muzička aktivnost deteta čiji rezultat je jasniji u odnosu na druge procese učenja u istoj oblasti. Stoga nije čudno što se na priredbama i manifestacijama u kojima učestvuju mlađa deca, iz muzičke oblasti prikazuju pevačke (solističke ili horske) tačke, kao dostignuće, odnosno rezultat učenja. Izvođenje pesme je osmišljeno delo, prezentacija koja ima početak i kraj, tokom koje treba kontrolisati niz dešavanja. Da bi se taj niz uspostavio, odnosno da bi dete razvijalo i ispoljilo muzikalnost te "lepo" pevalo (ili u kasnijem uzrastu, sviralo), potrebno je razvijati i sposobnost slušanja i doživljavanja muzike.

Proces kojim se te sposobnost
i razvijaju se na javnim manifestacijama ne može prikazati, niti bi publici bio interesantan. On se dešava na samom času, u interakciji dece i nastavnika, te je mogućnost percepiranja slike o razvoju veštine slušanja muzike vrlo ograničena. Verujem da bi roditeljima bilo drago da čuju i vide ono što se dešava na času, te prisustvuju neponovljivom doživljaju, momentima u kojima se dešava "učenje". Mnogi vaspitači i učitelji su mi rekli da bi, pored pevanja, želeli da u muzičke aktivnosti uključe i slušanje muzike, što zahteva obimnije pripreme. Ukoliko se deci samo pusti muzika, bez plana, vođenja pažnje i cilja, to se ne može nazvati aktivnošću kojom bi se usmereno razvijale slušne sposobnosti. Ponekad, takvo delovanje može imati i kontra-efekat. Ukoliko je pažnja usmerena na drugu aktivnost (npr. igru deteta sa drugarima) um ne može da procesira previše čulnih draži te teži da izbaci, anulira one koje su manje važne (primer su zvuci oko nas koje "ne čujemo" jer smo se na njih navikli - zujanje frižidera, klime, kompjutera). Ako bi se to često dešavalo, dečji um bi se navikavao da "ne čuje", odnosno ne obraća pažnju na muziku, što bi se moglo odnositi i na zvuke iz okoline, te bi moglo unazaditi prirodan, zdrav razvoj slušnih sposobnosti. Puštanje muzike kao "usputno" slušanje u dečijim aktivnostima treba razlikovati od puštanja i slušanja muzike koja ima za cilj stvaranje određene atmosfere, kao što je npr. tiha, nežna i sporija muzika koja će umiriti telo i duh i pripremiti decu za spavanje ili živa, energična, koja će ih dovesti u aktivno stanje.

Stoga, evo prikaza jedne od aktivnosti koja se može podvesti pod kategoriju slušanja i doživljavanja muzike, ali i inkorporiranje likovnih u muzičke aktivnosti, odnosno integrisanja umetničkih, audio-vizuelnih elemenata za razvoj kreativnosti kod dece. Dovoljno je univerzalna da se može realizovati kod kuće, u vrtićima i u nižem školskom uzrastu dece, a u zavisnosti od opredelenja naglasak može biti više na muzičkom i/ili vizualnom doživljaju i/ili saznanju, kao i stvaranju. Nama je u "Melodium"-u za realizaciju kompletne aktivnosti na času, sa grupama različitog uzrasta (3 - 7 god.) trebalo oko 25-30 minuta. Priprema je bila duža- kako se većina idejnih rešenja za naše časove kreira godinu dana unapred ali dopunjuje i menja u odnosu na okolnosti, materijali su bili spremni nedelju dana ranije. Dobra ideja je značajna za pripremu časa, ali je jednako važna organizacija i realizacija samog toka aktivnosti, odnosno kreativnost nastavnika u implementaciji ideje. Aktivnost smo nazvali "Mesečina":
1) Za inkorpororanje slušanja muzike i likovne aktivnosti, pripremili smo vodene boje. Na tvrđem papiru su belom voštanom bojom nacrtani krug i odsjaj mesečine u zamišljenoj vodi.


2) Kako se na belom papiru bela voštana boja ne vidi, naslikana je talasasta linija koja će odvajati perspektivu noćnog neba od vode, koju će deca naslikati.3) Pripremili smo bioskopsku atmosferu i gledali insert iz animiranog filma sa muzikom "Clair de Lune", koji nije ušao u zvaničnu verziju Diznijeve "Fantazije".


4) U isečku iz filma nema specifične radnje, već je kroz nijansiranja boje i svetlosna prelamanja prikazana mirna noćna atmosfera, a muzika dominira i priča orkestarskom koloraturom. Pribojavali smo se da će deci, naviknutoj na brze promene i jarke boje i efekte u savremenim crtanim filmovima, ovaj biti dosadan. Međutim, deca su sa velikom pažnjom i tihim, ali primetnim zadovoljstvom pratila tok muzike i video prikaza. Atmosfera koja se stvorila delovala je nestvarno. Stvorio se muk, a zatim se čulo "Hajde opet..."

5) Nakon odgledanog filma, poslušali smo još jednom "Clair de Lune" u klavirskom izvođenju, što je doprinelo atmosferi i koncentraciji za likovnu aktivnost. U razgovoru smo dotakli temu orkestracije, koja je bila drugačija u filmu u odnosu na klavirsko izvođenje. Uočilii smo da, iako je dominirala mirna i nežna atmosfera, bilo je i promene u dinamici, Pričali smo o likovnoj perspektivi, naravno, jezikom koji deca razumeju i o bojama koje smo zapazili na filmu.

6) Objasnili smo deci da smo pripremili specijalan, "čaroban" papir, u stilu muzike, na kojem se ne vidi mesec, već treba da se pojavi tek kada četkica sa bojom pređe preko njega. Upitali smo decu koje boje bi najviše odgovarale za gornju polovinu papira (noćno nebo), a koje za donju (vodu). Inspirisan filmom i muzikom, a potaknut razgovorom, svako je mogao da odabere boje koje želi. Većina dece se opredelila za crnu boju u prikazu noći, a za oslikavanje vodene površine mališani su odabirali plavu, zelenu i ljubičastu.7) I gle čuda! Kako se četkica sa bojom kretala sa jedne strane papira na drugu, počeo je da se pomalja mesec..8) Uz Debisijevu muziku, mališani su bili veoma fokusirani...


9) ...nisu imali vremena za priču...
10)...već
su se borili sa papirom koji nije hteo da ostane na mestu, što je dobro za razvoj koordinacije pokreta leve i desne ruke.


11) Deca su posmatrala da li se mesec pojavio i na slikama kod drugara.


12) Nije im smetalo što se boja razmazivala i van papira. Starija deca su uočila da se čestim umakanjem četkice u vodu gubi intenzitet boje, te treba više vremena da bi se papir osušio.13) Neka deca su za vodenu površinu kombinovala dve boje, što je rezultiralo interesantnim nijansama. Još poneki talas, i...

14) ...evo mesečine!


15) "Clair de Lune" by Melodium kids:

No comments:

Post a Comment